Memorial Stanisława Zalewskiego

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XIV MEMORIAŁ im. STANISŁAWA ZALEWSKIEGO

MECZ BOKSERSKI LUBLIN – CHEŁM

Lublin, 16.06.2018r.

I. Organizator

Lubelski Okręgowy Związek Bokserski

II. Termin i miejsce zawodów

Zawody zostaną rozegrane w dniu 16 czerwca 2018r. Na Moście Kultury im. T. Lutosławskiego w Lublinie.

Waga i konferencja w VII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Farbiarskiej 8 w Lublinie

III. Cel imprezy

Przypomnienie sylwetki Stanisława Zalewskiego trenera i masażysty, współtwórcy największych sukcesów polskich bokserów w ramach ciekawej imprezy sportowej w ramach walk towarzyskich oraz meczu LUBLIN – CHEŁM

Popularyzacja boksu amatorskiego

Promocja Miasta Lublin

IV. Uczestnictwo i sposób przeprowadzenia zawodów

Zgodnie z Regulaminem PZB: prawo do startu mają zawodnicy, posiadający licencję PZB oraz książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi. W drużynach mogą startować zawodnicy pozyskani z innych miast

V. Obsługa sędziowska

Obsługa sędziowska: Skład sędziów wyznacza Wydział Sędziowski OZB lubelski

VI. Nagrody

Uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe nagrody

VIII. Program zawodów

16.06.2018 r.

11.00 – złożenie wieńca na grobie Patrona Memoriału

13.00 – badanie lekarskie i waga zawodników, konferencja techniczna

17.00 – 19.00 – walki towarzyskie oraz mecz Lublin – Chełm

Zawody współfinansowane są ze środków Miasta Lublin

 

 

 

Ubezpieczenia zawodników OC i NNW dokonują kluby wystawiające zawodników.

 

Zarząd LOZB

 

Eliminacje do OOM chłopców + Spbota bokserska

W dniu 14.04.2018 r. w sali VI LO przy ul .Mickiewicza 36 w Lublinie, odbędą się eliminacje do OOM chłopców. Wszystkich trenerów zobowiązujemy do przesłania list zawodników biorących udział w eliminacjach na adres związku lubelski.ozb@gmail.com                                                                                                                                                                                   Nie będzie eliminacji w wagach 50 i 54 kg które są zarezerwowane dla Dziwny (Berej Boxing) i Ćwirzynia (Gwarek Łęczna). Wymienieni zawodnicy w tym czasie będą przebywali na obozie kadry przygotowując się do międzynarodowego turnieju.

Oprócz eliminacji odbędzie się sobota bokserska, waga i badanie lekarskie godz 11.00 walki godz. 15.00             Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w zawodach.

 

 

Sobota bokserska 24.03.2018 r.

Miejsce zawodów: Kraśnik ul. Urzędowska 10, Hala sportowa przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2                             Waga i badanie lekarskie – godz. 12.00, walki od godz. 16.00                                                                                                  Wszyscy startujący zawodnicy muszą mieć ważne badania lekarskie.

Kluby ubezpieczają zawodników we własnym zakresie.

 

Mecz w Kraśniku i Sobota bokserska

W dniu 24.03.2018 r w Kraśniku przez Klub “Za Bramą” organizowany jest mecz bokserski reprezentacji Lubelszczyzny z Białymstokiem. Mecz planowany jest na godz. 18.00

Przed meczem o godz. 16.00 planujemy Sobotę bokserską dla początkujących zawodniczek i zawodników boksu. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do udziału w zawodach. Informacje Marcin 531903602.

Informacja

Kluby  które nie zapłaciły składki członkowskiej na rzecz Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego za rok 2018, nie otrzymają dofinansowania do udziału w Mistrzostwach Polski. Dofinansowanie obejmuje częściowe pokrycie kosztów: startowego, kosztów przejazdu, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.Pieniądze będą zwracane na podstawie przedłożonych faktur, umów użyczenia i delegacji.

Uwaga: nie są dofinansowane Mistrzostwa Polski seniorek i seniorów.

Zmiany w terminach Mistrzostw Okręgu

Ponieważ w Mistrzostwach Okręgu Lubelskiego oraz w Turnieju Lubelszczyzny zgłoszono małą liczbę zawodników skrócono czas zawodów do dwóch dni:

Nowy program zawodów:                                                                                                                                                            10.02.2018 r. (sobota) waga i badanie lekarskie 11-12.00                                                                                                          Konferencja techniczna 12-14.00                                                                                                                                              Walki godz. 16.00

11.02.2018 r. (niedziela) badanie lekarskie 11-12.00                                                                                                                  walki 12.00. Po walkach wręczenie pucharów i zakończenie zawodów

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

V Turniej Lubelszczyzny w Boksie

I. 1) Organizator: Lubelski Okręgowy Związek Bokserski

   2)Partner: Berej Boxing

 II. Termin i miejsce zawodów: Zawody zostaną rozegrane w dniach 10-11.02.2018 r. w hali sportowej VI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie przy ul. Mickiewicza 36

 III. Cel imprezy: Konfrontacja młodych zawodników województwa lubelskiego, popularyzacja boksu, promocja Województwa Lubelskiego

 IV. Uczestnictwo i sposób przeprowadzenia zawodów: Zgodnie z Regulaminem PZB: prawo do startu mają zawodnicy posiadający licencję i książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami.

Zgłoszenia zawodników należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres lubelski.ozb@gmail.com

V. Zakwaterowanie: Noclegi dla zawodników przyjezdnych – bursa szkolna ul. Pogodna 52A w Lublinie tel. 81 4442039, hotel Relax tel. 81 7488500. noclegi zamawiają uczestnicy we własnym zakresie.

 VI. Obsługa sędziowska: Obsługa sędziowska: Przewodniczącego jury i sędziów punktowych wyznacza Wydział Sędziowski OZB Lubelski.

 VII. Nagrody: Wszyscy zawodnicy otrzymują dyplomy, uczestnicy finałów medale a najlepszy zawodnik turnieju otrzyma puchar.

 VIII. Program zawodów

10.02.2018 r. (sobota)

11.30 – 12.00 – badanie lekarskie i waga zawodników

12.30 – 13.30 – konferencja techniczna i losowanie par

16.00 – walki turniejowe

 11.02.2018r. (niedziela)

15.30 – badanie lekarskie

16.00 – walki finałowe

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy mistrzostw powinni być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodniczek i zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zgubienia sprzętu przez uczestników. Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu Mistrzostw w przypadkach spornych. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik.

Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację audio-wizualną i publikację walk na kanałach informacyjnych LOZB (YouTube, Facebook, lozb.org, i lozb.pl)

Zarząd LOZB

Zawody finansowane są przez Województwo Lubelskie.

 

Komunikaty

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego 2018 w boksie

I. Organizator: Lubelski Okręgowy Związek Bokserski

Ia. Partner: Berej Boxing Lublin

II. Termin i miejsce zawodów – Zawody zostaną rozegrane w dniach 9-11.02.2018 r. w hali sportowej VI LO przy ul. Mickiewicza 36 w Lublinie.

 III. Cel imprezy – Wyłonienie mistrzów okręgu w kategoriach juniorów i młodzieżowców kobiet oraz mężczyzn,

Popularyzacja boksu olimpijskiego,podniesienie poziomu wyszkolenia zawodników

Promocja Województwa Lubelskiego

 IV. Uczestnictwo i sposób przeprowadzenia zawodów

Zgodnie z Regulaminem Opieki Zdrowotnej i Sportowej PZB: prawo do startu mają zawodnicy
posiadający opłaconą licencję i książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami.  Zgłoszenia do zawodów odbywają się drogą elektroniczną na adres
lubelski.ozb@gmail.com do dnia 7.02.2018 r. Zawodnicy nie zgłoszeni drogą elektroniczną oraz zawodnicy klubów które nie zapłaciły składki członkowskiej LOZB nie będą mogli wystartować w zawodach.

  1. Zakwaterowanie – Noclegi dla zawodników przyjezdnych – hotel „RELAX” Lublinie ul. Przyjaźni 17 tel. 81 71748850

 VI. Obsługa sędziowska – Obsługa sędziowska: skład sędziów wyznacza Wydział Sędziowski OZB Lubelski.

 VII. Nagrody – Wszyscy zawodnicy otrzymują dyplomy, za I, II i III miejsce otrzymają medale. Najlepszy zawodnik i zawodniczka turnieju otrzymają puchary oraz trzy najlepsze kluby zostaną wyróżnione pucharami.

 VIII. Program zawodów

09.02.2017 r. (piątek)

11.00 – badanie lekarskie i waga zawodników

12.00 – 13.00 – konferencja techniczna

15.00 – walki eliminacyjne oraz wybrane półfinały i finały

10.02.2018r. (sobota)

11.00 – badanie lekarskie

11.30 – walki półfinałowe oraz niektóre finały

 11.02.2018 r. (niedziela)

11.00– badanie lekarskie

11.30 – 15.30 – walki finałowe

15.30 – 15.45 wręczenie nagród i uroczyste zakończenie Mistrzostw.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy mistrzostw powinni być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodniczek i zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zgubienia sprzętu przez uczestników. Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu Mistrzostw w przypadkach spornych. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).

Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację audio-wizualną i publikację walk na kanałach informacyjnych LOZB (YouTube, Facebook, lozb.org, i lozb.pl)

Zarząd LOZB

Zawody finansowane są przez Województwo Lubelskie.

Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego

W dniach 9-11.02.2018 r. obędą się Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego juniorów i seniorów. Przed walkami mistrzowskimi odbędą się walki 5 Turnieju Lubelszczyzny.  Miejsce zawodów VI LO W Lublinie                Uwaga: Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać ważne licencje PZB.                             Ważne licencje obowiązują również trenerów i sędziów.

Zawodników biorących udział w zawodach należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres lubelski.ozb@gmail.com do dnia 7 (środa) 02.2018 r. Wcześniejsze zgłoszenie zawodników pozwoli na sprawne rozpoczęcie zawodów.