Informacja

Kluby  które nie zapłaciły składki członkowskiej na rzecz Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego za rok 2018, nie otrzymają dofinansowania do udziału w Mistrzostwach Polski. Dofinansowanie obejmuje częściowe pokrycie kosztów: startowego, kosztów przejazdu, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.Pieniądze będą zwracane na podstawie przedłożonych faktur, umów użyczenia i delegacji.

Uwaga: nie są dofinansowane Mistrzostwa Polski seniorek i seniorów.

Zmiany w terminach Mistrzostw Okręgu

Ponieważ w Mistrzostwach Okręgu Lubelskiego oraz w Turnieju Lubelszczyzny zgłoszono małą liczbę zawodników skrócono czas zawodów do dwóch dni:

Nowy program zawodów:                                                                                                                                                            10.02.2018 r. (sobota) waga i badanie lekarskie 11-12.00                                                                                                          Konferencja techniczna 12-14.00                                                                                                                                              Walki godz. 16.00

11.02.2018 r. (niedziela) badanie lekarskie 11-12.00                                                                                                                  walki 12.00. Po walkach wręczenie pucharów i zakończenie zawodów

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

V Turniej Lubelszczyzny w Boksie

I. 1) Organizator: Lubelski Okręgowy Związek Bokserski

   2)Partner: Berej Boxing

 II. Termin i miejsce zawodów: Zawody zostaną rozegrane w dniach 10-11.02.2018 r. w hali sportowej VI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie przy ul. Mickiewicza 36

 III. Cel imprezy: Konfrontacja młodych zawodników województwa lubelskiego, popularyzacja boksu, promocja Województwa Lubelskiego

 IV. Uczestnictwo i sposób przeprowadzenia zawodów: Zgodnie z Regulaminem PZB: prawo do startu mają zawodnicy posiadający licencję i książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami.

Zgłoszenia zawodników należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres lubelski.ozb@gmail.com

V. Zakwaterowanie: Noclegi dla zawodników przyjezdnych – bursa szkolna ul. Pogodna 52A w Lublinie tel. 81 4442039, hotel Relax tel. 81 7488500. noclegi zamawiają uczestnicy we własnym zakresie.

 VI. Obsługa sędziowska: Obsługa sędziowska: Przewodniczącego jury i sędziów punktowych wyznacza Wydział Sędziowski OZB Lubelski.

 VII. Nagrody: Wszyscy zawodnicy otrzymują dyplomy, uczestnicy finałów medale a najlepszy zawodnik turnieju otrzyma puchar.

 VIII. Program zawodów

10.02.2018 r. (sobota)

11.30 – 12.00 – badanie lekarskie i waga zawodników

12.30 – 13.30 – konferencja techniczna i losowanie par

16.00 – walki turniejowe

 11.02.2018r. (niedziela)

15.30 – badanie lekarskie

16.00 – walki finałowe

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy mistrzostw powinni być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodniczek i zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zgubienia sprzętu przez uczestników. Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu Mistrzostw w przypadkach spornych. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik.

Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację audio-wizualną i publikację walk na kanałach informacyjnych LOZB (YouTube, Facebook, lozb.org, i lozb.pl)

Zarząd LOZB

Zawody finansowane są przez Województwo Lubelskie.

 

Komunikaty

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego 2018 w boksie

I. Organizator: Lubelski Okręgowy Związek Bokserski

Ia. Partner: Berej Boxing Lublin

II. Termin i miejsce zawodów – Zawody zostaną rozegrane w dniach 9-11.02.2018 r. w hali sportowej VI LO przy ul. Mickiewicza 36 w Lublinie.

 III. Cel imprezy – Wyłonienie mistrzów okręgu w kategoriach juniorów i młodzieżowców kobiet oraz mężczyzn,

Popularyzacja boksu olimpijskiego,podniesienie poziomu wyszkolenia zawodników

Promocja Województwa Lubelskiego

 IV. Uczestnictwo i sposób przeprowadzenia zawodów

Zgodnie z Regulaminem Opieki Zdrowotnej i Sportowej PZB: prawo do startu mają zawodnicy
posiadający opłaconą licencję i książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami.  Zgłoszenia do zawodów odbywają się drogą elektroniczną na adres
lubelski.ozb@gmail.com do dnia 7.02.2018 r. Zawodnicy nie zgłoszeni drogą elektroniczną oraz zawodnicy klubów które nie zapłaciły składki członkowskiej LOZB nie będą mogli wystartować w zawodach.

  1. Zakwaterowanie – Noclegi dla zawodników przyjezdnych – hotel „RELAX” Lublinie ul. Przyjaźni 17 tel. 81 71748850

 VI. Obsługa sędziowska – Obsługa sędziowska: skład sędziów wyznacza Wydział Sędziowski OZB Lubelski.

 VII. Nagrody – Wszyscy zawodnicy otrzymują dyplomy, za I, II i III miejsce otrzymają medale. Najlepszy zawodnik i zawodniczka turnieju otrzymają puchary oraz trzy najlepsze kluby zostaną wyróżnione pucharami.

 VIII. Program zawodów

09.02.2017 r. (piątek)

11.00 – badanie lekarskie i waga zawodników

12.00 – 13.00 – konferencja techniczna

15.00 – walki eliminacyjne oraz wybrane półfinały i finały

10.02.2018r. (sobota)

11.00 – badanie lekarskie

11.30 – walki półfinałowe oraz niektóre finały

 11.02.2018 r. (niedziela)

11.00– badanie lekarskie

11.30 – 15.30 – walki finałowe

15.30 – 15.45 wręczenie nagród i uroczyste zakończenie Mistrzostw.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy mistrzostw powinni być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodniczek i zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zgubienia sprzętu przez uczestników. Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu Mistrzostw w przypadkach spornych. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).

Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację audio-wizualną i publikację walk na kanałach informacyjnych LOZB (YouTube, Facebook, lozb.org, i lozb.pl)

Zarząd LOZB

Zawody finansowane są przez Województwo Lubelskie.

Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego

W dniach 9-11.02.2018 r. obędą się Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego juniorów i seniorów. Przed walkami mistrzowskimi odbędą się walki 5 Turnieju Lubelszczyzny.  Miejsce zawodów VI LO W Lublinie                Uwaga: Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać ważne licencje PZB.                             Ważne licencje obowiązują również trenerów i sędziów.

Zawodników biorących udział w zawodach należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres lubelski.ozb@gmail.com do dnia 7 (środa) 02.2018 r. Wcześniejsze zgłoszenie zawodników pozwoli na sprawne rozpoczęcie zawodów.